BAGGRUND

I 1999 oprettede Uppercut Danseteater med støtte fra Københavns Kommunes Folkeoplysningssekretariat (FOS) og det daværende By- og Boligministerium, Danmarks første community dance projekt, Dans i Nordvest.

Et community dance projekt har til formål at få beboerne i et lokalmiljø til at stifte bekendtskab med forskellige former for dans som udtryksmiddel. Dans i Nordvest tilbyder derfor undervisning for børn, unge og voksne i koreografi og i en bred vifte af stilarter: moderne dans, hip hop, breakdance, House, MGP-dans, electric boogie, indisk dans, kreativ dans, drama, zumba, tylsskørt for de helt små. Derudover introduceres kvarterets børn for dans via undervisningsworkshops i skoletiden på lokale skoler i Nordvest.

Dans i Nordvest arrangerer løbende workshops, talentudviklingsprojekter , koreografikonkurrence,  BreakBattles og meget mere. Desuden samarbejder vi med kulturinstitutioner i ind- og udland. Danske kulturinstitutioner som Det Kongelige Ballet, Ny Carlsberg Glyptotek, Den Sorte Diamant, Nationalmuseet, Statens Museum for Kunst og Christiansborg byder jævnligt børn og unge fra Dans i Nordvest indenfor.

Dans i Nordvest har til huse i Københavns Nordvestkvarter. Dansen har en positiv effekt på integration gennem sit nonverbale sprog og sin direkte tilgang til kropsforståelse. Dansen åbner døre til kunsten, styrker den kropslige udvikling og fremmer unges selvværd og handlekraft.
14. marts 2012 flyttede Dans i Nordvest til Dansekapellet på Bispebjerg Torv, og omfatter i dag flere end 750 børn og voksne, der danser igennem huset i løbet af ugen – og det er bare en brøkdel af de mange motions- / bevægelses- / og danseglade mennesker fra 0-99 år, der benytter de mange tilbud i huset. Kom forbi, ring 35 82 11 71 eller kriv til os på dinv2400@gmail.com

rev. 17. december 2017/Mo