underviser

VIKARER

Som underviser hos Dans i Nordvest er det dit eget ansvar at finde vikar, hvis ikke du selv kan tage dine lektioner.
Når du har fundet vikaren, skal du også informere Marianne på kontoret. tlf: 35 82 11 71/mobil 21 26 38 81

Udover Dans i Nordvest faste undervisere – hvis ikke du lige har telefonummeret på dem, kan du finde dem her Dans i Nordvest inde under medlemmer –

Vejledning til alarm og nøglebrik
Sådan slår du alarmen fra og til i din sal:
Når en briklæseren er rød, er alarmen i lokalet slået til og døren er låst.
Du slår alarmen fra ved at føre din nøglebrik over briklæseren til rummet. Herved lyser briklæseren grønt og døren er låst op.
For at slå alarmen til skal du føre brikken over briklæseren, hvorved døren også låser.
Det er vigtigt, at du sikrer dig at briklæseren til din sal lyser rødt, når du forlader Dansekapellet.

Alarm på hoveddøren:
Hvis du er den første, der låser dig ind i Dansekapellet, vil briklæseren i gården ved hoveddøren lyse rødt. Når du fører brikken over briklæseren, vil den lyse grønt og alarmen i gangarealerne er derved slået fra og du kan gå ind. Dog vil døre markeret med ALARM aktivere alarmen.
Er du den sidste mand i huset, er det dit ansvar at låse hoveddøren, ved at føre brikken over briklæseren i gården, så den lyser rød. Alarmen er derved aktiveret.

Sådan låser du hoveddøren, mens du er i en sal:
Hvis I er de eneste i huset og vil låse hoveddøren imens du er i Dansekapellet, skal du åbne ind til din sal før du låser hoveddøren. Når du forlader Dansekapellet, skal du låse ind til din sal. Derefter har du 5 min til at forlade Dansekapellet. Tjek at hoveddøren er låst, dvs. lyser rødt.

Der sker automatisk låsning af døre og tilkobling af alarm efter kl.23.00. Hvis du har brug for at benytte Dansekapellet efter kl.23.00, skal du kontakte Peter Løkke på peter.lokke@kff.kk.dk

Hoveddøren låser automatisk kl.21.30.

I tilfælde af alarm:
Kontakt Peter Løkke på tlf. 23 26 28 25

OBS: I tilfælde af at du mister din nøglebrik, skal dette STRAKS meldes til Peter Løkke på tlf. 23 26 28 25 eller på peter.lokke@kff.kk.dk